Khách Sạn
Chúng tôi tạo nên sự khác biệt qua các dự án

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Phát

Hiện đang đầu tư vào dự án khách sạn IBIS với diện tích 2500 m2, toạ lạc trên đường Hòang Văn Thụ, thành phồ Hồ Chí Minh với giá trị đầu tư dự kiến khỏang 30 triệu USD.