Biệt thự
Chúng tôi tạo nên sự khác biệt qua các dự án

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Thiên Lâm

Hiện đang đầu tư vào khu biệt thự PARAGON tại Khu Đô thị Du lịch Sinh thái Đại Phước thuộc địa phận Cù lao Ông Cồn, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với quy mô diện tích là: 454.757 m2, vốn Điều lệ: 355.300.000.000 VND. Tổng vốn đầu tư toàn dự án là 100.000.000 usd (một trăm triệu USD).