Công ty thành viên
We make a difference through projects
Home page  Product Khách Sạn
Hoang Phat

Hiện đang đầu tư vào dự án khách sạn IBIS với diện tích 2500 m2, toạ lạc trên đường Hòang Văn Thụ, thành phồ Hồ Chí Minh với giá trị đầu tư dự kiến khỏang 30 triệu USD.